ADANA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

                                              BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

MADDE 1-DERNEĞİN ADI              :Adana Demirspor Kulübü.Kısa adı ADSK’dır.

MADDE 2-KURULUŞ YILI               :1 Eylül 1940’dır.

MADDE 3-KULÜBÜN MERKEZİ       :Adana

MADDE 4-TEMSİLİ RENKLERİ,BAYRAĞI,ARMASI :

a-Kulübün temsili renkleri Lacivert-Açık Mavi’dir.Gerektiğinde yedek rengi Beyaz-Mavi’dir.

b-Kulübün bayrağı; boyu eninin bir buçuk katı olan eşit ende ve yatay yönde ikisi üst ve alt kenarda,birisi ortada lacivert ile iki açık mavi şerit içerir. Gerektiğinde ölçüler yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

c-Kulübün arması(rozeti)ortada açık mavi zemin üzerine kanat, kanat altında kuruluş yılı 1940 yılı bulunan aynı oranda değişik ölçülerde yapılan armadır.(rozettir)

MADDE 5-AMAÇ :

Adana Demirspor Kulübü,bir spor kulübüdür.Amacı;

a-Türk sporuna “zeki,çevik ve ahlaklı” sporcular yetiştirmek,sporla amatörce ve izin verilen konularda profesyonelce uğraşmak, taraftarlar, üyeler ve sporcular arasında sevgi ve dayanışmayı kurmak ve geliştirmek, Adana Demirsporluluk sevgisini yaymak, tabanı genişletmek ,bilinçli taraftar yetiştirmek, Türk Sporunun gelişmesine ve milli takımların başarısına katkı sağlamak, gençleri spora yöneltmek ve onlara spor yapma olanağı sağlamak, sporcu ile birlikte her kademede spor adamı yetiştirmek, üyelerin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak,üyeleri kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmak, yurt içinde ve yurt dışında spor karşılaşmalarına katılmak, bu karşılaşmalarda Türk Sporunu başarı ile temsil etmek.

b-Beden Eğitimi ile ilgili her türlü spor,jimnastik ile amatörce uğraşmak,her spor dalında amatör ruhla sporcular yetiştirmek,üyeler ve sporcular arasında sevgi,saygı ve dayanışma kurmak.

c-Her çeşit spor gösterisi,sosyal-kültürel etkinlikler, maçlar, yarışmalar düzenlemek veya bu tip düzenlemelere katılmak, kulübün sportif faaliyetleri için yasaların ve tüzüğün tanıdığı yetkiler içinde lokal, açık veya kapalı spor salonları yapmak, kiralamak veya kiraya vermek; bunları yönetmek ve çalıştırmak,her yaştaki sporcuların çeşitli sporları amatör bir ruhla yapmalarını sağlamak.

d-Sporla ve eğitimle ilgili her dereceden spor okulları ile diğer genel eğitim okulları ve kurumları açmak;profesyonel sporcu,teknik direktör, antrenör, monitör,teknik ve idari personeli kendi bünyesinde veya başka eğitim kurumlarında yetiştirmek, almak, çalıştırmak,kiralamak, mevzuata uygun profesyonel spor şubelerini kurmak,yönetmek ve bu tür kuruluşlara üçüncü gerçek veya tüzel kişilerle birlikte katılmak.

e-Kulübün ihtiyacı olan ikametgah ile amaç faaliyetleri için gerekli taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmak, yasalara uygun lokal, açık ve kapalı spor alanları, kamp ve konaklama tesisleri almak, kiralamak ve yapmak.Bu amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için bağış kabul etmek ve gelir getirici taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmak.

f-Amacına ulaşmak için ticari şirketler kurmak, yatırım ortaklığı, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari şirketler, yatırım ortaklıkları ve vakıflara katılmak, kulübün gelişmesine ilişkin plan ve programlar ile bunları yürütecek profesyonel kadroları kurmak, ADSK isim ve logosunun önde gelmesi koşulu ile sponsorluk anlaşması ve isim kullanım hakkı sözleşmeleri yapmak.

g-Sportif alanda eğitici ve aydınlatıcı, bunun yanı sıra kulübün faaliyetleri hakkında üyelere ve kamu oyuna bilgi veren sürekli yayınlar yapmak.

h-Üniversiteler dahil olmak üzere eğitim kuruluşları ve dış ülke kulüpleri ile işbirliği yapmak ve bilgi alış-verişinde bulunmak,spor okulları açmak,öz kaynakta sporcu yetiştirmek,başarılı sporcuları korumak ve bünyesinden yetiştirdiği sporcuların kadrolarında yer almasını sağlamaktır.

MADDE 6-Kulüpler kesinlikle siyasetle uğraşmaz

MADDE 7-SPOR DALLARI:

Kulüp futbol olmak üzere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş ve federasyonu bulunan tüm spor dallarında faaliyet gösterir.Yeni şube açma veya mevcut şubeyi kapatma yönetim kurulu kararı ile olur.

MADDE 8-kulüpçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve

                 Biçimleri:

       a-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

       b-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

       c-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

       d-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

     e-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

       f-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

       g-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

       h-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

ı- Kulüp faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

j-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

       k-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

       l-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

       m-Kulüp üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,